Åsnes:
Butikken på Jammerdal

Handelsmann Anders Lie etablerte seg i likhet med sine to brødre i dette distriktet. Lies første hus ble bygget i 1896. Dette ble revet mot slutten av 1900-tallet. Huset som står der idag ble bygget som bolig- og forretningshus for Anders Lie i 1911. Den høye boligfløyen og den lave lagerfløyen danner sammen en L-formet flate. Huset er hodt i en sen utgave av sveitserstil med innslag av dragestilens gavldekor, og er stilistisk beslektet med Paul Dues stasjonsbygninger i området. Butikkhusets byggmester og arkitekt, Martin Braathen, arbeidet som lærling under byggingen av stasjonene på midten av 1890-tallet. Braathen kan også ha stått bak det eldste Lie-huset, da han også bygget en villa på Flisa for Anders Lies bror Mathias i 1897. Butikkens våningshus er utstyrt med et rundt vindu prydet med en sekstakket stjerne. Det samme har Lie-huset på Flisa (Nedre Kjølen).

Anvendt litteratur:
Hans Mathias Trøseid - Hof bygdebok, 1995

Andre kilder:
Lars Petter Heggelund

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 
Huset sett fra inngangssiden[tilbake]


© 2000 arc!