Åsnes:
Nordstuen, Søndre Sætre gård

I 1873 kontaktet Guttorm Sætre på Søndre Sætre byggmester Nils Nilsen Hunsager for å få reist et våningshus på gården. Huset sto ferdig i 1875, og var bygget i en spesiell variant av den såkalte sveitserstilen. Huset var bygget over halvannen etasje, med det sedvanlige dominerende arkbekronede frontparti. Verandaen var bare over én etasje, og bygningens front var forblendet med halvstens pusset tegl. I arken var vinduene av avrundet spissbuet type, mens de i annen etasjes endegavl var spisse uten bue.

Byggmester Nils Hunsager var lærling hos den anerkjente murmester Carl Schøyen - opprinnelig fra Schøyen i Sør-Odal - i Kristiania frem til 1862, da Hunsager mottok sitt svennebrev. Siden virket han mest som murer, og etterhvert murmester, men utførte også hele våningshus etter egne tegninger. Sætre var ett av disse, hovedbygningen på Dal i Grue et annet. Hunsager var også ansvarlig for murarbeidene ved Arneberg kirke i 1876, og var selv arkitekt bak det nye våningshuset på Hunsager da han overtok den gården.

Nordre Sætres våningshus brant ned til grunnen i 1947, og det ble siden bygget et nytt hus på stedet. Gården har hele tiden vært i Sætre-slektens eie.

Nedenstående fotografi er tatt omkring år 1900 (ukjent fotograf)

Anvendt litteratur:
Nils Nilsen Hunsager - Optegnelser om Hunsagerslægten, 1918

Andre kilder:
Håkon Sætre
Line Elisabeth Hunsager

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!