Åsnes:
Vestli, Austadberget

Huset Vestli på Jammerdal ble bygget i 1902 for Ole Kirkemo, som forlot gården Rønne til fordel for denne nye gården. Kirkemo fikk foruten hovedhuset bygget flere tilliggende bygninger, og han anla en vakker have. Gården ligger fritt i terrenget, og "har en meget pen Udsigt".

Våningshuset er bygget i en utgave av sveitserstil som tar opp elementer fra midten av 1800-tallet, med de spisse vinduene. Huset er grunnleggende symmetrisk komponert rundt en akse definert av det tradisjonelle, midtstilte verandautbygget.

Ole Kirkemo "fik ikke lang Hygge af sin pene Gaard", da han døde allerede i 1904.

På eiendommen finnes idag en stor låvebygning av samme alder som våningshuset, samt et stabbur av nyere dato.

Anvendt litteratur:
Nils Nilsen Hunsager - Optegnelser om Hunsagerslægten, 1918

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 
Bygningen sett fra veien[tilbake]


© 2000 arc!