Bærum:
Villa Solares, Høvikveien 2

Denne grandiose villaen ble oppført i 1898 for konsul G. Iversen. Iversen opparbeidet seg en formue på trelastimport til Spania, og denne villaen som først bar det ordinære navnet Solbakken, ble straks mer eksotisk da konsulen ga den sitt mer spansk-klingende navn.

Huset ligger enslig til ved den idag så støyende Drammensvei, vis-á-vis den engelsk-pregede Høvik kirke som ble oppført samtidig, etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen, ved ansvarshavende murmester L. Chr. Wagle.

Villa Solares' arkitekt er oss idag ukjent, men det er tydelig at en dyktig person står bak utformingen av denne laftede villaen, som assosierer både til dragestil og jugendstil, samt en anelse sentraleuropeisk nyrenessanse og århundreskiftets populære nyromanske stil, skjønt de romanske buene også er et trekk ved dragestilen. Annen etasje er svakt utkraget. Det høye, valmede taket og de halvvalmede gavlene er elemeter som kom i bruk gjennom århundreskiifktets fornying av den norke trearkitektur. Til hovedtrappen bringes lyset gjennom et staselig blyglassvindu i jugendstil, med kurvehankbue. Huset bærer enkelte likhetstrekk med flere av husene til arkitekten Karl Norum, og kirkens arkitekt Nissen kunne vel prestert noe slikt.

Men med bakgrunn i at det er konsul G. Iversen som fikk oppført huset, kan det være riktig å antyde en annen mester bak huset. Iversen fikk ni år i forveien bygget huset i Uranienborg terrasse 9 i Kristiania. Arkitekter her var parhestene Bernhard Steckmest og Paul Due. Sistnevnte kan meget godt også ha tegnet Villa Solares. Due var på den tiden arkitekt for en rekke jernbanestasjoner, og ga ofte disse lignende stilistiske uttrykk, både jugendstil og dragestil, om enn i et noe enklere uttrykk.

Ved villaen, som idag er kontorer, ligger et mindre laftet hus som antagelig er oppført på samme tid. Dette har adresse Høvikveien 2b.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
H. C. Christie - Høvik kirke 50 år

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot øst


Inngangspartiet


Trappevinduet


Veranda mot vest


Detalj av veranda mot vest


Veranda mot syd


Høvikveien 2b, sett fra syd


Høvikveien 2b, inngangsdør[tilbake]


© 2000 arc!