Bamble:
Bamble kirke

Bamble kirke ble oppført i 1845 ved ruinene av Olavskirken fra ca. 1145, som opprinnelig ble kalt Skeidis kirkja i Bamblum. Den nye kirken ble bygget som en tømret korskirke, etter tegninger av Gustav Adolph Lammers, sogneprest i Bamble. Kirken ble gitt en enkel form og detaljering, med et beskjedent tårn med spir. Kirken fikk et nygotisk stiluttrykk, og regnes for å være den første nygotiske kirke i Norge. Kirken bærer imidlertid spor av tidligere lokal byggeskikk, med sluttet komposisjon og små takutstikk. Lammers utførte dessuten korets malerier. Kirken ble noe annerledes enn de opprinnelige utkast, etter innspill fra Christian Heinrich Grosch, stadskonduktør i Christiania.

Kirken ble restaurert og tilbygget et tårn i 1902. Disse arbeidene ble utført under ledelse av arkitekt Hjalmar Welhaven, og gjennom denne ombyggingen fikk kirken sitt staselige, høyreiste utseende. Welhavens nye tårn er vertikalt strebende, med en overbevisende håndtering av detaljer og proporsjoner. Kirken ble restaurert i 1985, og man tilbakeførte farvesettingen til slik den ble utført ved ombyggingen i 1902.

Kilder:
Jens Christian Eldal og Jiri Havran - Kirker i Norge, bind 3
Norsk kunstnerleksikon, OPB - Universitetsforlaget 1982-86
Norske kirker

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt

Gustav Adolph Lammers

Hjalmar Welhaven

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Tårnet forfra

Tårnet i perspektiv

Detalj av tårnet

Kirkens portal

Detalj av portal© 2003 arc!