Drammen:
Frydenhaug, Frydenhaugveien 30

Herskapshuset Frydenhaug ble oppført i 1847 for skibsreder og trelasthandler Niels Kiær. Husets arkitekt var Wilhelm Hanstein. Denne lange, store bygningen har et forhøyet midtparti i to etasjer, med enetasjes fløyer. Bygningen har et klassisistisk formspråk, inspirert av italiensk villastil - en romantisk klassisisme. Her finnes også dekorative og kompositoriske indikasjoner på en ny stilart, den såkalte sveitserstilen; store takutstikk med dekorerte hengebrett.

Eiendommen Frydenhaug ble etablert i 1783, da den ble kjøpt fra Austad av Strømsøs tollskriver og stadsmegler Job Arveschoug. I årene 1810-1846 var familien Anchersen eiere. Niels Kiær overtok deretter eiendommen, og lot oppføre det huset som står her idag. Dette var en betydelig utvidelse og ombygging av det eldre huset. Niels Kiær var sønn av skipskaptein Anders Hansen Kiær, og flyttet senere til eiendommen Akersborg ved Drammensveien i Christiania.

De siste private eiere av hovedbygningen på Frydenhaug var familien Friis.

Frydenhaug benyttes idag som skolebygning for Drammen offentlige spesialskole.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Wilhelm Hanstein

Utvalgte utsnitt: 
Frydenhaug i perspektiv


© 2002 arc!