Drammen:
Strømsø rådhus, Tollbodgaten 42

Denne staselige bygningen ble oppført i 1808 som rådhus for Strømsø og Tangen. Allerede ved bysammenslutningen i 1811 mistet bygningen sin status som rådhus, og ble fra 1817 benyttet som skolelokaler. Den første skolen som hadde sitt tilhold her var gymnasets forløper, Drammen lærde skole. Siden har det her vært fattigskole, søndagsskole, Drammens Tekniske Aftenskole og fra 1896 Drammens Hansdelsgymnasium.

Bygningen har to fulle etasjer, og idag et bratt mansardtak. Huset har en klassisistisk komposisjon og stil, med en regelmessig vindusplassering og kraftig gesims. Takhøyden i annen etasje er betydelig større enn i første, og det var nok her rådhusets viktigste representasjonsværelser var å finne. Huset har en diskret markering av to sideakser ved at veggen omkring flankevinduene har kraftig liggende panel, som for å illudere rustikamur, mens resten av bygningen er kledt med vertikalt uprofilert panel. Svenske krigsfanger skal ha deltatt i oppføringen av bygningen.

Anvendt litteratur:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Jo Sellæg - Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt© 2002 arc!