Drammen:
Strømsø Børneasyl, Tollbodgaten 48

Omkring 1803 foretok magasinforvalter Ferdinand Rørby en betydelig utvidelse av sitt gamle hus i Tollbodgaten. Huset ble svært omfattende, og det fikk et helt nytt utseende, i Louis-Seize-stil med et kraftfullt mansardtak. Komposisjonsmessig er bygningen orientert om en umarkert midtakse med en symmetrisk vindusplassering. De to inngangspartiene markerer hver sin sideakse. Vinduene i første etasje er stammer nok fra Rørbys ombygging, mens de i annen etasje har en utforming som var vanlig i annen halvdel av 1800-tallet. Huset har markerte hjørnepilastre og etasjeskille, samt en kraftig gesims.

I flere generasjoner har det vært skole og barnehave (kalt børneasyl) i bygningen. Huset ble fredet så tidlig som i 1922, og bygningshistorien går tilbake til omkring 1750, da det ble reist et hus her etter brannen i byen.

Anvendt litteratur:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Jo Sellæg - Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993

Andre kilder:
Miljøstatus i Norge

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt© 2002 arc!