Drammen:
Cappelengården, Tollbodgaten 54

I Drammens gryende velmaktstid innen trelasthandelen ble det bygget mange praktfulle hus. Det flotteste av dem er kanskje Cappelengården, som ble oppført i 1767 for amtmann Andreas Fjelsted, som en omfattende sammenbygging og ombygging av to eldre bygninger. Trelasthandler og jernverkseier Peder von Cappelen drev sin virksomhet her fra 1784 til sin død i 1837. Cappelen var Drammensdistriktets betydeligste forretningsmann og velgjører.

Husets eldste deler ble antagelig oppført for Daniel Knoff, som var i besittelse av denne eiendommen i årene 1697-1703. Etter Knoffs død i 1703 overtok antagelig Mads Wiel huset. Datteren Anne Cathrine Wiel ble gift med sin stebror Peter Arbo, og paret ble boende i gården til 1751, da Arbo måtte selge den på auksjon. Kremmerarvingen Johan Daniel Møller var den nye eieren, men han forlot både huset og Drammen allerede i 1758, og solgte eiendommen til skipper og kjøpmann Christian Blom. Blom fikk betalingsvansker, og broren Gustav overtok huset for så å selge det allerede før 1762, da ovennevnte amtmann Fjelsted var beboer her. I 1776 kjøpte godseier Peter Collet eiendommen, og flyttet i 1777 fra godset Buskerud for å ha kontroll med utskipningen av egen trelast. Collet solgte huset til den ovennevnte Peder von Cappelen i 1784. Senere eiere har vært grosserer Hans Kjær, Lauritz Hansen og Strømsø Havn og Bryggekompani, før Augustinus Martinius Knudsen, som drev engrosforretning i kolonial- og melvarer, overtok i 1906. Hans firma Aug. M. Knutsen & Søn var Cappelengårdens eiere frem til 1974.

Bygningen har en spesiell asymmetrisk komposisjon, der hoveddelen av bygningskroppen er tilbaketrukket under den rette taklinjen. Fasadedetaljer og spesielt den flotte portalen er godt bevarte eksempler på rokokko i tre. Anlegget er svært omfattende; foruten hovedhuset er det bevart drengestue, bryggerhus, loft og pakkhus, samt to sjøboder (nå i Tollbodgaten 55). Anlegget er fredet.

Anvendt litteratur:
Jo Sellæg - Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993

Andre kilder:
Cappelengårdens historie
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Utvalgte utsnitt: 
Fasadeparti og inngangsportalen

Inngangsdøren© 2002 arc!