Eidskog:
Eidskog kirke

Eidskog kirke ligger på Matrand, og ble reist i 1665 på et stavkirkested fra 1100-tallet. Kirken er en korskirke, bygget i panelt laftetømmer, med 350 plasser og tre gallerier. Utvendig har kirken kraftige innkassinger som tjener som pilastre. Kirken har enkle, lett utstikkende gavler og skifertekket tak.

I kirken finnes en døpefont i klebersten fra middelalderen, og en altertavle i barokktreskurd fra 1667. Den eldste av de tre kirkeklokkene stammer også fra middelalderen, mens orgelet ble installert i 1898.

Kirkens arkitekt var byggmesteren Knut Mortensen, mens tårnet med det spisse spiret ble bygget av Oluf Wernersøn.

Anvendt litteratur:
Norske kirker
Eidskog kommune

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt© 2002 arc!