Fet:
Fetsund jernbanestasjon

Denne svært velkomponerte og godt dekorerte stasjonsbygningen ble oppført i 1862 etter tegninger ved Heinrich Schirmer og Wilhelm von Hanno, som tegnet alle stasjonene på denne strekningen (med unntak av Galterud - en murbygning tegnet av Paul Due ved århundreskiftet).

Stasjonsbygningen utgjør en del av det arkitektoniske program for strekningen Lillestrøm-Kongsvinger. Det store takutstikket er et markant trekk ved bygningen; bjelkekonstruksjonene inneholder dreiede elementer, og her finnes også sirklene som spesielt Schirmer anvendte mye i sin villa-arkitektur, og som ble et gjennomgående trekk ved jernbanestasjonene på strekningen, og også for Hovedbanens senere fast tilknyttede arkitekt, Georg Bulls, stasjoner i tiden som fulgte. En rekke villaer på Hegdehaugen i Oslo er også gitt de samme sirklene.

Fetsund stasjon er utstyrt med svært kraftige konsoller, et trekk som er typisk for stasjonene på strekningen. Godshuset fra samme år, ved de samme arkitekter, er temmelig enkelt utformet, og har et uvanlig utkraget tak.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Kongsvinger 1854-1954, ved Nils P. Vigeland

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Schirmer & von Hanno

Utvalgte utsnitt: 

Stasjonsbygningen på skrå


Detalj av verandaen


Godshuset[tilbake]


© 2000 arc!