Fredrikstad:
Cicignons gate 9

Leiegården i Cicignons gate 9 er en hjørnebygning med et markant tårnoppbygg bekronet med dekorative smijernsspir. Huset ble bygget i 1893, og er preget av historismens leiegårdsarkitektur og sveitserstilen. I tårnets loftsetasje markeres forhøyningen med tre smale, rundbuede vinduer. Huset har kraftige gesimser, både under taket og i etasjeskillet, og er kledt med vertikal panel.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad© 2001 arc!