Fredrikstad:
Balaklava, Færgeportgaten 39b

Denne bygningen ble oppført i tiden etter 1784, som forretningsgård. Eiere på den tiden var Paul Mathisen og Hans Vognmand, men gården ble få år etter overtatt av kjøbmand og byrepresentant Peter Bull. Bull og hans arvinger eiet gården frem til 1854. Av de senere eiere kan nevnes apoteker Johan Herman Foss Møldrop fra Trondheim, som var Balaklavas eier omkring 1900. Han drev apoteket Svanen.

Balaklava har fått sitt navn dengang det ble drevet vertshus her. (Balaklava på Krim var den britiske hovedbase under Krimkrigen 1853-56.)

Balaklava er en enetasjes vinkelbygning med et høyt valmet mansardtak typisk for 1700-tallet. Veggene er kledt med vertikal listepanel. Vinduene er av samme type som på mange sveitserhus, og skriver seg fra 1870-tallet. De opprinnelige vinduene var smårutede.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!