Fredrikstad:
Bøckmann, Færgeportgaten 82

Dette hjørnehuset ble oppført kort etter den store brannen i 1830, for uhrmager Ole Nielsen Bergsland. Huset har to fulle etasjer samt en høy mansardetasje som avtegnes tydelig i den brede endegavlen. Huset har en klassisistisk komposisjon, med regelmessig plasserte vinduer. Hovedinngangen er plassert asymmetrisk.

Ole Bergsland solgte i 1837 eiendommen til Joh. A. Berg, og siden har den vært igjennom hyppige eierskifter. Blant de mer stabile innehavere kan nevnes handelsborger Theodor Julius Moum, som eiet huset i årene 1866-89, Petter Tveter, som var innehaver i årene 1897-1917 og frk. Helga Olsen, som var eier i årene 1938-1963. Etter henne overtok Aashild Bøckmann.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!