Fredrikstad:
Enigheden, Færgeportgaten 84

Dette huset sto ferdig oppført tre år etter en brann som rammet eiendommen i 1835. Den ble bygget for hjulmager H. Henriksen eller hans enke. Huset er oppført i en svært enkel, litt uregelmessig klassisisme, over én etasje, med et høyt mansardtak. På midten av 1800-tallet var huset tilhold for bakere, før Theodor Torkildsen var eier i flere tiår, frem til 1927. Oskar Larsen var deretter eier i to tiår, før han ble avløst av en hyppig skiftende eierrekke. På annen halvdel av 1960-tallet overtok A/S Enigheden eiendommen.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!