Fredrikstad:
Ferjestedsveien 14

Dette store hjørnehuset ble bygget i 1868, og var opprinnelig bare over én etasje. Mot slutten av 1800-tallet ble det særegne oppbygget med de to tårnene tilføyet, og huset fikk dermed et mer markant preg. Huset er opprinnelig preget av en nøktern senklassisisme med preg av sveitserstil. Tårnene er holdt i en nybarokk variant med jugenddekor, og gir huset et sammensatt historistisk stilbilde.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Utvalgte utsnitt: 

Detalj av oppbygg med tårn© 2001 arc!