Fredrikstad:
Vennehaabet, Kasernegaten 46

Denne store hjørnegården ved Kirkegaten ble bygget en gang iløpet av 1700-tallets siste 30 år. Allerede i 1837 gjennomgikk bygningen betydelige forandringer. Den ble da bygget om til klubblokaler for "Vennehaabet", som holdt til her til 1913. Siden da har frimurerlosjen St. Magnus vært å finne her.

Bygningen er langstrakt og stort sett holdt over én etasje i en nøktern klassisistisk stil. Veggene har horisontal panelkledning og enkle vindusomramminger. Huset har en markant ark mot Kasernegaten. Mot vest har bygningen et tilbygg som er utstyrt med et lavere tak.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!