Fredrikstad:
Kasernegaten 49

Denne lave toetasjes hjørnegården ble bygget på 1870- eller 1880-tallet. Hovedfasaden mot Kasernegaten er lang, og har en litt ustrukturert vindusgruppering. Stilen er enkel, med lite bruk av ornamentikk og profiler. Huset har et svært måteholdent sveitserstilspreg.

Huset ble bygget for urmaker Petter Christian Stafelth fra Halden, som døde i 1884. Enken Karen var siden husets eier, helt til 1915.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!