Fredrikstad:
Kasernegaten 51

Denne toetasjes bygården ble reist mellom 1868 og 1875, for snekker Ole Bernt Due fra Aremark. Huset er en sveitserstilstillempning av den enkle klassisistiske bygården. Huset har tett plasserte vinduer, og en mer artikulert fasade enn de eldre husene. Etasjeskillet er markert, og gesimsen likeså. Under vinduene i annen etasje er det dekorerte felter.

Skipskaptein August Hammerberg overtok eiendommen i 1889, og i 1913 ble den solgt til Fredrikstad kommune.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!