Fredrikstad:
Kristianegården, Kirkegaten 29b

Kristianegården ble bygget på tomten etter en eldre bygning for handelsmannen Johan Christian Severin Fleischer i 1898. Fleischer var annen generansjons vinhandler.

Huset er en toetasjes hjørnegård med et arkoppbygg over et hjørnekarnapp, holdt i sveitserstil. Det er kledt med vertikal panel og har markerte etasjeskiller og et tak tekket med mønsterlagt skifer.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!