Fredrikstad:
Binggården, Kirkegaten 31

Dette stramt komponerte huset ble bygget like etter den store brannen i 1830. Den kan ha blitt bygget for en kaptein Fritzner, som var tomtens eier inntil 1835, eller mest sannsynlig for byfogd Just Johan Bing, som var gårdens eier fra 1835 til 1859. En Fredrik Jensen var eier i en kort periode, før premierløytnant Ole Wilhelm Ring, opprinnelig fra Drøbak, overtok i 1859. Ring-slekten var eiere av huset helt til 1952, og etter dem kalles huset også Ringgården.

Binggården er bygget i tømmer, og kledt med liggende panel. Vindusplasseringen er regelmessig, med beskjedne vindusomramminger. De to inngangsdørene er tydelig markert, mned kraftigere lister og gesims. Den ene av disse er av nyere dato. Stiluttrykket er en enkel empire.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!