Fredrikstad:
Phønixgaten 3

Denne frodige hjørnevillaen er bygget over halvannen etasje med et stiluttrykk påvirket av sveitserstil, nasjonal tømmerstil og nybarokk. Villaen ble bygget i 1894 av byggmester A. Bronn for infanterikaptein Carl Axel Sigurd Sissener. Den er herskapelig anlagt, med en lang fasade mot Tordenskiolds gate. Huset har en L-formet grunnplan, der kjøkken, boder og priveter er trukket tilbake fra Phønixgaten. Huset ble bygget med en elevator.

Infanterikaptein Sissener var født i Fredrikstad, og bodde i 1875 i Torvgaten 6. Han tilbragte deler av sin oppvekst i Lørenskog, der hans far, kaptein Johan Sissener fra Eidsvoll var gårdeier på Haneborg.

Fra like etter 1945 holdt Søster Annas hvilehjem til i villaen, og her hadde hjemmet sitt tilhold til 1987. Siden har det blant annet vært et advokatkontor i huset.

Villaens opprinnelige vinduer er dessverre byttet ut med noen betydelig lavere, og himlingene er senket en god del. Verandapartiet er også betydelig forringet.

Kilder:
Fredrikstad kommune v/Karoline Kolstad Heen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot Phønixgaten


Plan, 1. etasje© 2001 arc!