Fredrikstad:
Rådhusgaten 20

Den toetasjes bygården i Rådhusgaten 20 ble bygget etter den store brannen i 1830. Branntomten ble solgt fra jomfru Mathea Lowum til det nye husets byggherre, garver Frederik Svahn. Svahns arvinger var eiere frem til 1849, da gullsmeden Niels Jakobsen overtok bygningen. Gullsmeden døde i 1902, og hans enke solgte huset til vognmannsbrødrene Christian og Ole Herman Hansen. Brødrene eiet huset inntil 1953.

Huset er bygget i tømmer kledt med horisontal panel, og er utstyrt med mansardtak. Uttrykket er enkel senklassisisme, med en velproporsjonert fasade som består av én symmetrisk del med en avvikende portromsseksjon.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!