Fredrikstad:
Rådhusgaten 21

Denne lille bygningen ble oppført en gang ved midten av 1800-tallet, for Christian Myhrvold, som var eiendommens innehaver i årene 1832-96. Bygningen er utført i en enkel kombinasjon av senklassisisme og historisme, med en vesentlig endring utført i første etasje, ved at en butikkfasade ble installert på 1880-tallet. Huset besto fra 1892 av to seksjoner, som igjen ble slått sammen av Sverre Hansen i 1953.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!