Fredrikstad:
Ridehusgaten 1

Denne bygården ble oppført av byggmester og trevarefabrikkeier Nils Brynhildsen for egen regning i 1898. Brynhildsen var fra Berg, og tilbragte sin læretid i Glemmen, hos snekker Ole Andersen. Han hadde i 1900 sin privatbolig i Bings gate i Fredrikstad.

Huset er en panelt hjørnegård over to etasjer, med et markant hjørnetårn med kuppel. Stilmessig er huset en etterligning av samtidige historistiske murgårder i enkel nyrenessanse.

Ridehusgaten 1 var forfallen og truet av rivning på 1980-tallet, men ble reddet og rehabilitert.

Kilder:
Fredrikstad kommune v/Karoline Kolstad Heen
Fredrikstad kommunes byggeskikkveileder
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad© 2001 arc!