Fredrikstad:
Metodistkirken, Ridehusgaten 7

Metodistmenigheten i Norge ble etablert av sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad, og i 1853 ble han vigslet til prest for denne. I 1868 organiserte han en menighet i sin hjemby, og samme år innviet menigheten dette kirkebygget.

Kirken er en enkel nygotisk langkirke med langside mot Ridehusgaten og inngang fra Ferjestedsveien. Inngangsportalen og tårnet er kirkens flotteste parti. Kirken er kledt med vertikalt panel, og har markerte hjørnestolper og spissbuede vinduer. Tårnets gesims er dekorert med halverte rundbuede firpass, mens portalen har tydelige gotiske former.

Kirkebygningen er noe ombygget, og fikk sitt nåværende utseende i 1913.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Et utvalg norske kirker

Utvalgte utsnitt: 

Detalj av tårnet© 2001 arc!