Fredrikstad:
Feiergården, Smedjegaten 86

Feiergården ble bygget i 1787 av major Nils Werenskiold, for de daværende besittere av eiendommen, Frederik Christian Bing og kjøbmand Peter Bull. Bygningen har en enkel klassisistisk utforming, med en "forskjøvet symmetri" i hovedfasaden. Inngangspartiet, utformet omkring 1830 - markeres ved en tyngre omramming enn vinduene.

Omkring år 1800 var kaptein og kompanisjef Anthon Jacob Rummelhoff eier av gården, før kaptein Nils Christian Hals, som ledet overgivelsen av festningen til svenskene i 1814, var eier fra 1805 til 1831. Oberst N. C. Dahm og skomaker Johan Simers var de neste i eierrekken, før feierinspektør Lauritz Nygaard eiet huset fra 1840 til 1889. Det er feierinspektøren som er opphav til husets navn. Huset var i kommunal eie, som skolevaktmesterbolig, frem til 1964, før arkitekt Bjørn Ianke overtok eiendommen.

I Feiergården igangsatte jomfru Kjær en "Haandgjærningsskole" i 1841. Senere fantes en vognmannsforretning her.

Bygningen fikk et noe endret eksteriør omkring 1830, og er i nyere tid restaurert av Bjørn Ianke.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!