Fredrikstad:
Soldathjemmet, Tøihusgaten 45

Dette hjørnehuset med hovedfasade mot Voldgaten ble bygget i 1858, antagelig for en murmester Andersen. Fra 1859 var huset gjennom hyppige eierskifter, før Østre Fredrikstad Kristelige Ungdomsforening etablerte seg her i 1954.

Huset var opprinnelig over én etasje uten takkvist, men det gjennomgikk betydelige ytre forandringer i 1903, da den daværende eier, politimester Hjalmar Selmer, lot bygge en takkvist og påføre ny panelkledning. Gjennom denne ombyggingen fikk huset et snev av jugendstil. Det spesielle hjørnevinduet stammer også fra denne ombyggingen. Soldathjemmet var før ombyggingen et enkelt senklassisistisk hus.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Utvalgte utsnitt: 

Husets hjørneparti


Detalj av hjørnepartiet© 2001 arc!