Fredrikstad:
Tordenskiolds gate 4

Våningshuset i Tordenskiolds gate 4 ble oppført i 1898. Det ble bygget av og for byggmester August H. Sandlien fra Sverige. Stall og redskapsbod oppførte Sandlien på tomten allerede tre år tidligere. I år 1900 var byggmester Sandlien selv beboer i huset.

Huset er en villa i sveitserstil med spesielt tilpasset brannmur mot et nabohus som ikke lenger står der. Det har en asymmetrisk komposisjon, og rottingimitert dekorasjon i gavltrekanten.

Kilder:
Fredrikstad kommune v/Karoline Kolstad Heen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Utvalgte utsnitt: 

detalj av gavl


Plan, 1. etasje© 2001 arc!