Fredrikstad:
Holtsmarkgården, Torvgaten 59

Holtsmarkgården ble bygget en gang mellom 1830 og 1841, og er bygget over to etasjer med halvvalmet tak. Den velkomponerte og ganske regelmessige hovedfasaden vender ut mot torvet. Stilen er en enkel klassisisme, med en markert gesims. Vinduene ytterst til venstre på hovedfasaden er rykket litt ut av den symmetriske komposisjonen. Vinduene stammer sannsynligvis fra 1800-tallets annen halvdel.

Holtsmarkgården ble oppført for kjøpmann Chr. Mørch, som sto som gårdeier til 1863. Siden har huset skiftet eiere med jevne mellomrom inntil ingeniør Erling Holtsmark overtok det fra L. Klønig i 1921. Det er etter ingeniøren gården har sitt navn. Holtsmark var eier til 1956, da Fredrikstad Samvirkelag overtok. Siden har gården i en årrekke vært eiet av organisasjonen PLUS.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!