Fredrikstad:
Søetorpgården, Voldgaten 7

Søetorpgården er en toetasjes bygård som ble oppført på 1870-tallet. Det har en velproporsjonert hovedfasade med regelmessig vindusplassering. Komposisjonen er klassisistisk, med dekorativt utstyr preget av sveitserstil. Huset er ganske likt de øvrige i denne fasaderekken, men har en mer artikulert ytre og en større gesimshøyde.

Huset kan ha blitt bygget av tømmermester Erik Olsen, som var eier av Voldgaten 7 inntil 1876. Erik Olsen var far til arkitekten Ole Andreas Sverre (f. Olsen), og flyttet til Fredrikstad fra Øyer i Gudbrandsdalen.

Etter tømmermester Olsen overtok Sanitetskaptein og amtssykehuslege Jørgen Midelfart huset. Siden har Dr. F. Tiller, tollkasserer Ludvig Raffner og vollmester Olaf Søetorp og hans arvinger eiere. Det er etter de sistnevnte gården har sitt navn.

I 1939 ble huset utstyrt med tre skjemmende takarker.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!