Fredrikstad:
Prestegården, Voldportgaten 69

Dette halvannenetasjes huset ble bygget etter brannen i 1830, antagelig rundt midten av 1830-tallet. Byggherren kan ha vært P. J. Kjerulf, som sto som eier av Voldportgaten 69 fra 1835 til 1842. Senere eiere har vært kapteinvagtmester Jens Lemmich Dahl og Fredrikstad by. Sisnevnte kjøpte av Dahl i 1855, og benyttet fra dette år huset som bolig for Fredrikstads sogneprest - herav gårdens navn. Frem til dette hadde presten bolig i Tamburen (Færgeportgaten 78b).

Prestegården er bygget i laftet tømmer, og kledt med liggende panel. Huset har halvvalmet tak mot Voldportgaten, og en markant ark på hovedfasaden mot Tollbodgaten. Denne er sannsynligvis påbygget omkring 1910, og er preget av jugendstil/nordisk nybarokk. Ellers har bygningen et enkelt klassisistisk preg.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!