Fredrikstad:
Voldportgaten 71

Denne hjørnegården ble oppført kort etter den store brannen i 1830, av den samme byggmester som utførte nr. 67. Huset ble bygget for enkefru Grethe Mossin, som var eiendommens innehaver i årene 1824-46. Huset har en todelt komposisjon, der hovedhuset har et høyt halvvalmet mansardtak. En fløy med mansardtak fullfører vinkelen mot gaten, og selve hjørnet er brutt i hovedetasjen. Stiluttrykket er en enkel, regelmessig empire. Sidebygningen i mur til høyre på bildet tilhører eiendommen.

Blant tidligere innehavere av eiendommen var flere representanter for slekten Mossin. Etter enkefruen var kjøbmand Peter Andreas Mossin eier frem til slutten av 1870-tallet, før kjøbmand Lorentz B. Walløe var i besittelse av huset til 1893. Deretter tilhørte eiendommen Fredrikstad Meieribolag til 1919, før Fredrikstad bryggeri overtok.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!