Fredrikstad:
Den gamle prestegård, Voldportgaten 72

Dette usedvanlige hjørnehuset ble bygget i 1835, antagelig for en høker Johan Nils Hansen. Etter byggingen var eierskiftene hyppige inntil Kirsti Wilhelmsen og Engebreth Hansen overtok huset i 1868. Engebreth Hansen døde allerede i 1873, men hans arvinger solgte først eiendommen i 1928, da Johan Graff overtok. Til tross for navnet har huset aldri vært prestegård.

Huset har en svært spesiell utforming. Det har et halvvalmet mansardtak, der hjørnet er brukket og takets fasong følger bruddet. Det som normalt er kortenden har blitt en bred toetasjes hovedfasade mot Voldportgaten. Huset har en enkel senklassisistisk form, med liggende panel og markerte hjørnestolper.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!