Fredrikstad:
Rokkes hotell, Voldportgaten 74

Rokkes hotell er en stor toetasjes bygård som antagelig ble bygget på 1830-tallet, like etter den store brannen i 1830. Huset ble oppført for kapteinvaktmester Frederik Dietrichson, som eiet gården inntil 1847. Dietrichson var født i Holmestrand i 1788 og forlot Fredrikstad til fordel for en stilling som krigskommissær i Moss. Av de senere eiere kan nevnes teglverkseier Johan Ludvig Larsen (eier 1886-1911) og overrettssakfører Birger Rønning (eier 1918-1942).

Huset er bygget i horisontalpanelt utmurt bindingsverk, og har en streng, regelmessig komponert hovedfasade. Stiluttrykket er en nøktern klassisisme, med sveitserstilspregede vinduer innsatt omkring 1880. Huset står på en høy grunnmur.

Hvorfor huset bærer navnet Rokkes hotell vites ikke; navnet Rokke opptrer ikke i eierrekken, men kan ha vært en leieboer.

Anvendt litteratur:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


© 2001 arc!