Grue:
Kirkenær jernbanestasjon

Stasjonsbygningen på Kirkenær er en bygning av mellomtypen på Solørbanen, av samme størrelse som på Roverud stasjon. Den er bygget etter arkitekt Paul Dues tegninger i 1893. Bygningen har en villalignende komposisjon, med en rektangulær bygningskropp med fremskutte partier. Frontgavlen er gitt panelte fyllinger mellom bjelkene, og etasjeskillerbåndet er utstyrt med rektangulære dekorative felter. Paul Due har på denne bygningstypen anvendt et nygotisk vindusmotiv, der det midterste av tre smale vinduer er noe forhøyet. Stilmessig er huset en representant for sveitserstilen, og komposisjonen er grunnleggende symmetrisk.

På stasjonsområdet finnes også en laftet ilgodsbygning av samme type som på Kongsvinger stasjon og en privetbygning i sveitserstil. Begge disse er utformet av Paul Due, og ble bygget samtidig med stasjonsbygningen. Bygningene på Kirkenær stasjon mangler noen opprinnelige detaljer.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Paul Due

Utvalgte utsnitt: 

Stasjonsbygningen sett fra skinnegangen


Privetbygningen og stasjonsområdet


Ilgodshuset© 2000 arc!