Halden:
Haldens Klub, Borgergaten 5

Haldens Klubs bygning ble bygget i 1829 etter tegninger av oberstløytnant og ingeniøroffiser Hans Friderich Thams. Thams' utkast ble valgt til fordel for B. N. Garbens, som man fant for kostbart.

Klubbygningen er en enetasjes hjørnebygning som senere har fått en ny fasade mot øst, etter at nabohuset ble revet. Halden Klub er holdt i en enkel empirestil, uten markerte vindusomramminger og en lite prominent hovedinngang.

Anvendt litteratur:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Hans Friderich Thams© 2001 arc!