Halden:
Berga (Odd Fellows ordenshus), Busterudkleiva 19

Dette huset ble oppført i 1904 på en tomt som året før ble parsellert ut fra eiendommen Rodeløkka, for bankkasserer Andreas Hofgaard. Hofgaard bodde omkring århundreskiftet i Repslagergaten i sin fødeby Halden, og siden flyttet han til det nybyggede huset han ga navn etter den svenske herregården Berga, der hans hustru Signes far hadde sitt opphav. Etter 14 år her flyttet familien Hofgaard til Hovedstaden. Huset ble solgt til Inga Frommé i 1918, og etter hennes død ble huset i 1953 lagt ut for salg, og 13. januar 1954 ble huset Odd Fellow-brødrenes eiendom. De nødvendige ominnredninger ble utført, og Ordenshuset kunne tas i bruk 6. januar 1955.

Berga er et halvannenetasjes hus, utført i en sen, enkel sveitserstil med en sammensatt form og et visst jugendpreg, spesielt med de oppdelte vindusfeltene. Husets dominerende parti har vært gavloppbygget over et markant karnapp, men komposisjonen er noe forskjøvet ved tilbygging av blant annet en glassveranda, utført i et tilpasset uttrykk, men med nygotiske vinduer.

Kilder:
Odd Fellow v/Ole Johnny Halvorsen
Diverse utklipp fra Odd Fellows arkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Glassverandaen

Detalj av glassverandaen© 2003 arc!