Halden:
Musikkpaviljongen i Busterudparken

I 1879 ble denne musikkpaviljongen reist i Busterudparken,som en gave fra Fredrikshalds Sparebank til byen. Paviljongen kostet 4000 kroner å bygge, og ble innviet 6. juli 1879. Arkitekt for paviljongen var Nestor Thomassen, som hadde sitt kontor i Kristiania. Den ble tilvirket ved Saugbrugsforeningens Snedkerifabrik ("Snekkeriet"). Paviljongen har en oktogonal grunnflate, og er gitt den historistiske trestilens formspråk.

Paviljongen ble innviet under musikalsk ledelse av dirigent og organist Frederik August Reissiger fra Preussen, og det ble straks klart hvor heldig paviljongens utforming var i akustisk henseende.

Anvendt litteratur:
Erling Børke - Historiske hus i Halden

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Nestor Thomassen

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!