Halden:
Store Bjørnstad

Store Bjørnstad i Idd er en monumental gårdsbygning med adkomst til hovedbygningen gjennom en port og over en gårdsplass. De to hovedfasadene - mot markene og mot gårdsplaasen - er svært like i form, og har den samme vindusplasseringen. Midtpartiet er bygget over to etasjer, med enetasjes flanker. Huset er en langstrakt barokkbygning med et nærmest klassisistisk ytre, og ble antagelig brukt mest som utfarts- og festlokale.

Store Bjørnstad ble bygget av Peder Wiel omkring 1765, og har en planløsning inspirert av betydelig større franske slott. En rekke saler på rad forbindes en filade, med døråpninger i flukt med hverandre som skaper en flott perspektivisk virkning. Den utvendige komposisjonen er strengt symmetrisk.

Store Bjørnstad er bygget i laftet tømmer kledt med horisontal panel, og har markerte hjørnepilastre.

Anvendt litteratur:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt© 2001 arc!