Kongsvinger:
Lunderbye Nor, Østre Solørvei 17

Dette flotte huset, som til tider kalles Nor herregård, er søsterhus til prestegården i Løkkegaten 35. Nor gård er imidlertid endel større, men har den samme dekorative utsmykning som prestegården. De to bygningene er oppført omtrent samtidig, av den da ganske unge byggmester Günther Schüssler, i 1857-58. Byggherre her var Arne Lunderbye fra Eidskog. Han var en av de mange som skrev under på Kongsvingers innstilling til Stortinget om å gis status som kjøpstad, i 1842.

Huset er symmetrisk komponert, med to innganger på baksiden, i likhet med Rolighed, men med én stor ark flankert av to mindre på fremsiden. Det midtstilte verandapartiet er også svært likt for de to husene. Günther Schüssler oppførte alle stasjonsbygningene i tre langs Kongsvingerbanen, etter tegninger fra arkitektene Schirmer og von Hanno, samt en mengde bygninger i Kongsvinger. Blant disse var Kongsvinger bad, oppført i 1893 etter Schüsslers tegninger. Badehuset ble en tid drevet av Arne Lunderbyes sønn (?), Dr. Rolf Lunderbye.

Anvendt litteratur:
Kongsvinger by, 1854-1954
Kongsvinger kommunes turistrinformasjon

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Günther Schüssler

Utvalgte utsnitt: 

Huset sett fra haven


Huset sett fra veien


Ark mot veien


Midtre ark og veranda på havesiden© 2000 arc!