Kongsvinger:
Vinger kirke

I 1697 besluttet man å flytte Vinger kirke fra den ofte flomutsatte prestegården i Hov ved Glommens østre bredd til der den nå står, strategisk på en bakketopp. Korskirken av 1697 var et nybygg, holdt i en enkel barokk stil. Hjørnestolpene er kraftige og markerte, og portalene likeså.

Da kong Fredrik VI var i stor pengenød solgte han de norske kirker ved auksjon. Vinger kirke ble solgt i 1723, til major og kommandant på Kongsvinger festning Jacob Matheson og hans sønn for 1100 rigsdaler. Kirken ble omkring 1750 overtatt av menigheten.

Vinger kirke var fra begynnelsen mest en garnisonskirke, med det senere torvet som ekserserplass. På 1800-tallets første halvdel økte andelen sivile i byen, som ble en kjøpstad. Omkring 1850 var kirken svært nedslitt, og det ble i 1854-55 utført en større reparasjon og ombygging. Det gamle tårnet ble revet, og et nytt karakteristisk tårn med løkkuppel ble bygget.

Ved slutten av 1890-tallet ble det igjen foretatt en stor restaurering av Vinger kirke. Denne gangen ble arbeidene utført av Kongsvingers viktige byggmester Günther Schüssler. Disse arbeidene var de siste han utførte før sin død i 1898. Schüssler er selv begravet ved Vinger kirke.

Anvendt litteratur:
Olaf Brynn - Kongsvinger, en historisk oversikt, 1929
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt, Kongsvinger

Günther Schüssler

Utvalgte utsnitt: 
Langvegg mot festningen

Tårn og portal© 2000 arc!