Krødsherad:
Villa Fridheim

På Bjørøya i Krøderen står en trevilla av enorme dimensjoner. Huset ble oppført i årene 1890-92 ved arkitekt Herman Backer som landsted for Drammens rike trelasthandler Svend Svendsen Haug og hans familie. Trelasthandleren døde i 1891, før huset sto ferdig, og det var hans enke, kalt Thea, født Ane Mathea Christensdatter Sveaas, som ble husets beboer. Svend Haug ble født på Mollerud i Sigdal, og var selveiende gårdbruker på Haug i Modum, en gård som opprinnelig tilhørte hustruens familie, hvor han hentet sitt etternavn fra.

Svend Haug begynte med trelasthandel sent i 1840-årene, da han fortsatt var i tenårene. I 1871 flyttet han virksomheten til Drammen, der han bygget opp en av landets største trelastbedrifter. Ved Haugs død var det sønnen Svend Christian som overtok virksomheten.

Villa Fridheim var planlagt som landsted, men tjente som enkefru Theas bolig et par tiår. I årene 1913-60 ble huset benyttet som pensjonat, inntil driften opphørte og huset for det meste ble stående tomt. Man planla å brenne hele huset som ledd i en brannøvelse, men en lokal redningsaksjon berget Fridheim, og fra 1986 har villaen vært tilhold for Eventyrmuseet.

Fridheim er blant Norges største trevillaer med sine 1000 kvadratmeter og omkring 40 værelser. Huset er kraftig dimensjonert, med en uvanlig stor takhøyde i annen etasje. Det er monumentalt anlagt, og med det 30 meter høye tårnet og de to bratte gavlene ruver det i terrenget. Huset har en asymmetrisk komposisjon, og innfattet av skog og vann tilfredsstiller det nasjonalromantikkens estetikk. Huset er oppført i panelt bindingsverk, og har lag på lag med svevegavler og blottstilte bjelkekonstruksjoner som skaper mange uterom under tak. Den utvendige ornamentikken er enkel, men med en del kraftige og ganske uvanlige detaljer. Mest dominerende er den store solrosen i venstre gavlparti. Fridheim representerer den norske sveitserstilen på sitt mest luksuriøse og ekstravagante, og er uttrykk for trelastadelens ønske om et storslagent levesett. Fridheim har meget til felles med huset arkitekt Backer tegnet på Skaugum i Asker (brant 1930). Husets store trappehall er dekorert med eventyrmalerier av Egil Thorin Næsheim, som er blitt montert her etter at huset ble museum. Opprinnelig var gavlene utstyrt med enorme knippespir, som ga huset et enda mer særegent preg enn det har i dag. Villa Fridheim ble fredet i 2006.

Kilder:
http://www.undernorefjell.com/NyeBilder/prov/bjoroya.htm
http://no.wikipedia.org/wiki/Villa_Fridheim
http://www.villafridheim.no/
http://digitalarkivet.uib.no/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.arkivverket.no/Herman Backer

Bygningsoversikt

Utvalgte utsnitt: 
Husets hovedfasade

Perspektiv av gavlparti

Detalj av gavlparti med sol

Detalj av svevegavl

Uthus og tårn

UthusGeir Tandberg Steigan

 
© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no