Krødsherad:
Villa Fridheim

Husets hovedfasade.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no