Krødsherad:
Villa Fridheim

Detalj av gavlparti med sol.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no