Lørenskog:
SESAM Stasjon, Lørenskog jernbanestasjon

Denne stasjonsbygningen ble tegnet av arkitekt Paul Due for Hovedbanen, som dengang var et privat selskap. Paul Due var svært produktiv som jernbanearkitkt i perioden 1890-1910. Denne bygningen ble oppført i 1901, i jugendstil, som en variant av Dues typestasjoner for bergensbanen.

For de aller fleste er stasjonsbygningen kjent som kulisse for Barne-TV-serien SESAM stasjon. Det er platformsiden av stasjonsbygningen som fargerik; baksiden har en mer nøktern fargebeholdning, med gult og grønt. Husets tak er halvvalmet, typisk for jugendstilens trebygninger, og er brutt av etpar arkoppbygg med pulttak. Det postmoderne tårnet er bygget til på 1980-tallet.

Til jernbanestasjonen hørte også et stillverkshus, oppført i 1901, antagelig med Paul Due som arkitekt. Denne bygningen er havnet på Jernbanemuséet på Hamar.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 
Bygningsoversikt

Paul Due


Stasjonsbygningen på skrå


Endevegg mot byen© 2000 arc!