Nes i Akershus:
Vormsund

Vormsund gård har røtter tilbake til 1680-årene. Gårdens moderne historie begynner med familien Lieberg, som kjøpte Vormsund i 1871, og dermed flyttet fra gården Bråten. Frem til midten av 1870-tallet ble gården drevet av Ole Christian Lieberg, inntil sønnen Alexander overtok. Våningshuset som står her idag ble oppført for Alexander Lieberg i 1885. Lieberg drev både butikk, skysstasjon, agentur og bakeri. På gården finnes også et uthus Lieberg fikk oppført i 1910.

Helga Lieberg (f. Snare), enken etter Alexander, solgte omkring 1940 gården til Olaf Hartvig Olsen-Ruud, hvis familie eiet den i flere tiår.

Våningshuset er en elegant halvannenetasjes sveitservilla, med et nygotisk verandaparti i full høyde. Komposisjonen er symmetrisk, og huset har på baksiden et forseggjort takutbygg over inngangen.

Anvendt litteratur:
Nes på Romerike, bind 2, 1961

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Utvalgte utsnitt: 
Inngangssidens fasade

Inngangspartiet

Fra verandaen

Detalj av verandaen© 2002 arc!