Nesodden:
Laxebogen, Bergveien 3

Dette spennende, asymmetriske panelhuset ble oppført i 1884 for "en rik kjøpmann". Om omtalte kjøpmann er identisk med eieren i 1903, E. J. Hillestad, vites ikke. Omkring 1910 ble eiendommen overtatt av en lege ved navn Lystad.

Den sammensatte bygningskroppen, den overbyggede verandaen og de spisse takvinklene, samt trippelvinduet der den midtre delen er forstørret, er typisk for det nygotisk-inspirerte uttrykket som ble populært innen trearkitekturen på 1870-tallet. De fremste eksponentene for denne varianten av stilen var tospannet Paul Due og Bernhard Steckmest, men også andre ledende arkitekter gjorde bruk av de samme virkemidlene.

Kilder:
Sefrak-register for Nesodden
Matrikkel for Nesodden, 1903

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Husets inngangsparti[tilbake]


© 2000 arc!