Nesodden:
Toppen, Nedre Utsiktsvei 17

Dette huset er et typehus fra Strømmen trevarefabrikk. Denne modellen kaltes "Lillestrøm", og ble oppført her i 1899, for grosserer Joh. Schøyen. Huset er sammensatt av én lav og én høy fløy, og er holdt i den nasjonale tømmerstil, eller dragestil. Det ligger på en høyde, med god utsikt over fjorden.

Kilder:
Sefrak-register for Nesodden
Matrikkel for Nesodden, 1903

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Huset, terrenget og Oslofjorden


Toppen kneisende over veien


Taket og mønet[tilbake]


© 2000 arc!