Nesodden:
Maristuen, Nedre Utsiktsvei 2

Dette panelte jugendhuset er svært spesielt. Fasongen er ganske alminnelig for perioden, men særlig de store, nordvendte vinduene er et uvanlig syn. De minner om den samme tidens vindusutforming i Brussel. Ellers har huset er ganske nøkternt nasjonalt uttrykk. Huset sto ferdig, eller var under oppføring, i 1903. Det var vassdragsingeniør L. Kristensen som fikk det bygget.

Kilder:
Sefrak-register for Nesodden
Matrikkel for Nesodden, 1903

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

De uvanlige vinduene mot nord


Sydveggen


Huset og omgivelsene[tilbake]


© 2000 arc!